Preken

Ren voor je leven

Vanavond geeft de Heilige Geest mij een woord voor de kerk van Jezus Christus. Hiermee bedoel ik de kerk in zijn geheel: iedereen die zichzelf noemt als behorend tot Jezus Christus, die een dergelijke getuigenis heeft: ik ben door het verzoenende bloed van Jezus Christus op Calvarie gered. Deze boodschap is bedoeld voor iedereen die zijn geloof op een dergelijke manier definieert.

Zal alles instorten?

Er is een paniek om te overleven die steeds meer grip krijgt rond de hele wereld. Sommige economisten waarschuwen Amerikanen om de steden te ontvluchten, om een woning in de provincie te kopen, om een voorraad aan voedsel en munitie te verzamelen, om een voorraad aan goud en diamanten apart te leggen, en om je klaar te maken voor een verschrikkelijke ineenstorting van de economie. Op dit moment valt er een economische somberheid over onze natie als een donkere, onheilspellende wolk. Werkeloosheid neemt toe en in sommige delen van het land is het bijna net zo erg als in de grote depressie van de jaren '30.

De kerst van het Nieuwe Verbond

Jesaja sprak over Jezus toen hij deze woorden profeteerde: "Zo zegt de HERE: Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken" (Jesaja 49:8)

Als de gemeente van Jezus Christus vieren we deze profetische aankondiging iedere keer meer kerst. De profeet verklaart dat God op het punt staat Zijn zoon te sturen als het antwoord op iedere noodkreet en gebed. Maar er ligt meer besloten in dit vers dan we normaal gesproken associëren met het verhaal van de baby in de kribbe. Er wordt vertelt dat Jezus in menselijke vorm gestuurd zou worden om Gods verbond met de mens te onthullen: "Ik zal ... een verbond voor het volk" (49:8).

De grote afval

Voordat de antichrist wordt geopenbaard zal er een mysterie van wetteloosheid reeds aan het werk zijn. Degene die er aan komt zal verschijnen na een razende activiteit van afvalligheid. De duivel en alle machten uit de duisternis zullen het podium gereed maken door het geloof van velen te vernietigen. Omdat zonde en de schaamteloosheid erover steeds meer toeneemt, zal de liefde van velen van Gods volk verkillen. Aan alle kanten zullen gelovigen schipbreuk lijden.

Zuipen en lekker losgaan

Alcohol is een moderne Delila, er op gericht om de gemeente van Christus kaal te plukken en haar van haar kracht te beroven.

Ik zie bepaalde dingen onder jonge mensen vandaag de dag waardoor mijn hart breekt. Ga naar een gemiddeld feest en bestudeerd de duizenden jongeren die daar bewegen op harde muziek. Het is een continu bewegende massa van bezeten lichamen, haren en armen die overal rondzwaaien, springend en vallend gaan ze "helemaal los". De meeste van hen zijn stoned of dronken, ze geven over, gaan out, vallen over elkaar heen in een of andere zielige vorm van extase.

De kerk is niet klaar voor opwekking!

Er zijn twee soorten kerken in de wereld vandaag. Als eerste is er de dode, formele kerk welke wel een vorm van godsdienst kent maar geen kracht bezit. Haar dienaren zijn huurlingen en de meeste van hen zijn onbekeerd. God noemt zulke herders "tweemaal gestorven" (Judas 1:12). En Hij belooft om zulke kerken er met wortel en al uit te plukken en te verbranden!

Eindtijd waarden

God is bezig met een geheim werk. Hij richt een hongerig volk op die steeds meer en meer ontevreden raakt met het vleselijke, wereldse systeem zoals die nu bestaat, zelfs binnen de kerk.

Deze mensen die hongerig zijn naar God zeggen tegen zichzelf: "Dit is het niet, er moet iets meer zijn. Alle grootsheid en sensatiezucht maakt ons enkel leeg en droog. We willen meer! Meer dan entertainment, meer dan grote, opzichte gebouwen. Meer dan een oppervlakkig evangelie vertelt door grote, bekende namen. We willen diepere waarden, we willen Jezus zien! We willen een smetteloze gewaad van gerechtigheid, we willen terug naar het doen van dingen in volkomen afhankelijkheid van God".

Christen, maar alleen van naam

De profeet Jesaja zei het volgende over Israël: "als de inwoners van Sodom lopen ze met hun zonde te koop" (Jesaja 3:9). Deze woorden beschrijven ook onze samenleving, onze natie heeft gezondigd zoals Sodom gedaan heeft. We zijn een samenleving geworden waar zonder enige schaamte iedere goddeloze handeling plaats kan vinden. Ik geloof dat we aan het randje van de afgrond staan.

Laat uw geluk niet afhangen van anderen

Een verdrietige jongeman en zijn vrouw kwamen onlangs bij me langs voor advies. Na vier moeilijke jaren van huwelijk en twee kinderen waren ze een scheiding aan het overwegen. Zij was de droevigste vrouw die ik jaren gezien had. Haar echtgenoot, een jonge jeugdwerker, stond wat met zijn voeten te schuivelen terwijl zijn betraande vrouw haar bekentenis eruit snikte.

"Er is absoluut geen hoop voor ons huwelijk", huilde ze, "we leven in twee verschillende werelden. Hij is zo in beslag genomen door zijn werk dat hij geen tijd meer voor mij en de kinderen heeft. Mijn hele wereld draait om hem, maar ik ben het beu om thuis te zitten wachten op hem. Er komt helemaal niets meer uit m'n handen, ik weet niets eens of ik nog wel van hem houd".
1 2 3 ... 4 5