Preken

De weg naar vrijheid vinden door liefde

Een mooi jong stel, allebei geestelijke kinderen van me, vielen recentelijk in zonde en waren gedwongen om hun bediening op te geven. Ze hadden zich bijna een week opgesloten in een afgelegen motelkamer, huilend en wanhopig. Ze voelden zich verlaten door God, verraden door vrienden, compleet onbruikbaar voor het koninkrijk van God.

God weet ervan

Deze boodschap is voor iedereen die momenteel door pijn of moeite heen gaat. Het is voor de werkelozen en voor mensen die voor financiële beproevingen staan. Het is voor mensen die elke dag moeten leven met angst voor de toekomst. Ik wil tegen een ieder van u zeggen: GOD WEET OVERAL VAN

De schrijver van de psalmen getuigd: "HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten" (Psalm 139:1-2). Hij zegt ons hier: "Mijn God ziet het wanneer ik zit en opsta. Hij hoort en overweegt iedere gedachte die in me opkomt. Hij weet alles van mij". Wanneer we door een beproeving gaan, weet God wat we doormaken

Ren voor je leven

Vanavond geeft de Heilige Geest mij een woord voor de kerk van Jezus Christus. Hiermee bedoel ik de kerk in zijn geheel: iedereen die zichzelf noemt als behorend tot Jezus Christus, die een dergelijke getuigenis heeft: ik ben door het verzoenende bloed van Jezus Christus op Calvarie gered. Deze boodschap is bedoeld voor iedereen die zijn geloof op een dergelijke manier definieert.

Zal alles instorten?

Er is een paniek om te overleven die steeds meer grip krijgt rond de hele wereld. Sommige economisten waarschuwen Amerikanen om de steden te ontvluchten, om een woning in de provincie te kopen, om een voorraad aan voedsel en munitie te verzamelen, om een voorraad aan goud en diamanten apart te leggen, en om je klaar te maken voor een verschrikkelijke ineenstorting van de economie. Op dit moment valt er een economische somberheid over onze natie als een donkere, onheilspellende wolk. Werkeloosheid neemt toe en in sommige delen van het land is het bijna net zo erg als in de grote depressie van de jaren '30.

De kerst van het Nieuwe Verbond

Jesaja sprak over Jezus toen hij deze woorden profeteerde: "Zo zegt de HERE: Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken" (Jesaja 49:8)

Als de gemeente van Jezus Christus vieren we deze profetische aankondiging iedere keer meer kerst. De profeet verklaart dat God op het punt staat Zijn zoon te sturen als het antwoord op iedere noodkreet en gebed. Maar er ligt meer besloten in dit vers dan we normaal gesproken associëren met het verhaal van de baby in de kribbe. Er wordt vertelt dat Jezus in menselijke vorm gestuurd zou worden om Gods verbond met de mens te onthullen: "Ik zal ... een verbond voor het volk" (49:8).

De grote afval

Voordat de antichrist wordt geopenbaard zal er een mysterie van wetteloosheid reeds aan het werk zijn. Degene die er aan komt zal verschijnen na een razende activiteit van afvalligheid. De duivel en alle machten uit de duisternis zullen het podium gereed maken door het geloof van velen te vernietigen. Omdat zonde en de schaamteloosheid erover steeds meer toeneemt, zal de liefde van velen van Gods volk verkillen. Aan alle kanten zullen gelovigen schipbreuk lijden.

Zuipen en lekker losgaan

Alcohol is een moderne Delila, er op gericht om de gemeente van Christus kaal te plukken en haar van haar kracht te beroven.

Ik zie bepaalde dingen onder jonge mensen vandaag de dag waardoor mijn hart breekt. Ga naar een gemiddeld feest en bestudeerd de duizenden jongeren die daar bewegen op harde muziek. Het is een continu bewegende massa van bezeten lichamen, haren en armen die overal rondzwaaien, springend en vallend gaan ze "helemaal los". De meeste van hen zijn stoned of dronken, ze geven over, gaan out, vallen over elkaar heen in een of andere zielige vorm van extase.
1 2 3 ... 4 5 6