Preken

De kerk is niet klaar voor opwekking!

Er zijn twee soorten kerken in de wereld vandaag. Als eerste is er de dode, formele kerk welke wel een vorm van godsdienst kent maar geen kracht bezit. Haar dienaren zijn huurlingen en de meeste van hen zijn onbekeerd. God noemt zulke herders "tweemaal gestorven" (Judas 1:12). En Hij belooft om zulke kerken er met wortel en al uit te plukken en te verbranden!

Eindtijd waarden

God is bezig met een geheim werk. Hij richt een hongerig volk op die steeds meer en meer ontevreden raakt met het vleselijke, wereldse systeem zoals die nu bestaat, zelfs binnen de kerk.

Deze mensen die hongerig zijn naar God zeggen tegen zichzelf: "Dit is het niet, er moet iets meer zijn. Alle grootsheid en sensatiezucht maakt ons enkel leeg en droog. We willen meer! Meer dan entertainment, meer dan grote, opzichte gebouwen. Meer dan een oppervlakkig evangelie vertelt door grote, bekende namen. We willen diepere waarden, we willen Jezus zien! We willen een smetteloze gewaad van gerechtigheid, we willen terug naar het doen van dingen in volkomen afhankelijkheid van God".

Christen, maar alleen van naam

De profeet Jesaja zei het volgende over Israël: "als de inwoners van Sodom lopen ze met hun zonde te koop" (Jesaja 3:9). Deze woorden beschrijven ook onze samenleving, onze natie heeft gezondigd zoals Sodom gedaan heeft. We zijn een samenleving geworden waar zonder enige schaamte iedere goddeloze handeling plaats kan vinden. Ik geloof dat we aan het randje van de afgrond staan.

Laat uw geluk niet afhangen van anderen

Een verdrietige jongeman en zijn vrouw kwamen onlangs bij me langs voor advies. Na vier moeilijke jaren van huwelijk en twee kinderen waren ze een scheiding aan het overwegen. Zij was de droevigste vrouw die ik jaren gezien had. Haar echtgenoot, een jonge jeugdwerker, stond wat met zijn voeten te schuivelen terwijl zijn betraande vrouw haar bekentenis eruit snikte.

"Er is absoluut geen hoop voor ons huwelijk", huilde ze, "we leven in twee verschillende werelden. Hij is zo in beslag genomen door zijn werk dat hij geen tijd meer voor mij en de kinderen heeft. Mijn hele wereld draait om hem, maar ik ben het beu om thuis te zitten wachten op hem. Er komt helemaal niets meer uit m'n handen, ik weet niets eens of ik nog wel van hem houd".

Uw huwelijk kan het redden

Deze boodschap is voor echtparen die willen dat hun huwelijk slaagt. En het is bedoeld voor vrijgezellen die hopen ooit een goed Christelijk  huwelijk te hebben. Maar deze boodschap is alleen bedoeld voor eerlijke huwelijkspartners; niet voor mensen die op zoek zijn naar een manier om onder hun huwelijk uit te komen. En ook niet voor mensen die zich enkel staande willen houden in een slechte situatie.

Ik ken geen enkel goed, sterk huwelijk die nog nooit ernstig beproefd is geweest. Echtparen die samen lijden, pijn, onbegrip en verleiding ervaren; kunnen tezamen boven dat alles uitstijgen en genieten van een huwelijk die zowel mooi als blijvend is. De sleutel is de manier waarop iedere partner reageert op een crisis.

Het evangelie van de verschoppelingen

Lucas 15 wordt ook wel eens "het evangelie van de verschoppelingen" genoemd. Eeuwenlang wordt dit hoofdstuk gezien als Gods Woord voor de gevallenen. Het is een boodschap voor een ieder die van Christus afgedwaald is, die ooit gevonden waren maar nu verloren zijn, die mogelijk gebonden zijn door een boezemzonde.

Wat is een verschoppeling precies? In Lucas 15 zijn de verschoppelingen diegene die als mislukkelingen zijn afgewezen door de maatschappij en door de kerk. Hieronder vallen ook diegene die zichzelf afgewezen voelen door God vanwege een moraal falen.

Dit opmerkelijke hoofdstuk begint met een menigte aan zondaars die samenkomen om Jezus' onderwijs te horen. Onder hen waren tollenaars, belastinginners, een beroep vol corruptie. Tollenaars werden veracht door de samenleving, ze werden beschouwd als zware zondaars en werden op een lijn gezet met prostituees, ontuchtigen en dronkaards. Inderdaad, deze mensen omvatte de verschoppelingen van die dagen, mensen die "verloren" waren in de ogen van de wereld.

Maar dit was wel het publiek waar Jezus het meest van hield. Het is waar, zij waren degene waar Hij speciaal voor gekomen was om te redden. Zij waren de zieken die een dokter nodig hadden, en Hij was de dokter waar ze naar zochten.

Dwalende ogen

1 2 3 ... 4 5 6