Preken

Een geweldige eindtijds profetie

In het Oude Testament geeft Habakuk ons een geweldige profetie over de eindtijd. De naam van deze biddende profeet betekend "omarmd door God". De Bijbel geeft hiermee aan dat Habakuk een man was die trouw in gebed met de Heer worstelde. Zijn profetie kwam tijdens een seizoen waarin er veel grove immoraliteit te vinden was in het land.

De grootheid van onze God

Onze bediening ontvangt brieven van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit alle naties over hetzelfde: Angst grijpt om zich heen. Zoals in de Schrift staat geprofeteerd is God alles aan het schudden wat geschud kan worden. Het is moeilijk om alle onrust die op dit moment in de wereld heerst te bevatten. Aan vele kanten zijn complete landen in rep en roer.

Kijk uit voor wolven in de gemeente

Terwijl Paulus onderweg was naar Jeruzalem in Handelingen 20, maakte hij een tussenstop in Efeze. Daar deed hij een oproep tot een speciale samenkomst met alle leiders van de gemeente. Hij vertelde deze gelovigen: "Ik ben onder u allen rondgetrokken om Gods koninkrijk te verkondigen, en ik weet dat u mij niet zult weerzien" (Handelingen 20:25).

Voorziening van innerlijke noden

Deze boodschap is voor iedereen die op dit moment met een nood rondloopt. In het bijzonder voor diegene die bang zijn om die nood tot uitdrukking te brengen. In de vijftig jaar dat ik wereldwijd gepredikt heb heb ik geleerd dat mensen met de diepste nood vaak een masker opzetten. Aan de buitenkant lijkt het alsof alles in orde is, maar van binnen voelen ze zich dood.

De duivel is er op uit om u te vernietigen

"Geef uw vertrouwen dan nu niet op, want het zal rijk beloond worden" (Hebreeën 10:35). Als u Christen bent, dan bevind u zich in een felle oorlog. Sterker nog, u bevind zich temidden van een strijd op leven en dood wat betreft uw geloof. De duivel is vastbesloten om het geloof van alle kinderen van God kapot te maken. Hoe sterker uw geloof is, hoe heviger de aanvallen zullen zijn.

Rein blijven in een goddeloos tijdperk

Is het mogelijk voor een Christen om rein en zuiver te blijven in een wereld gevuld met geweld, immoraliteit en corruptie? Of is het onvermijdelijk dat de tijdsgeest de heiligen van God zal vermoeien? Het gebeurde met Lot en zijn gezin in Sodom, en het is met grote groepen Christenen rondom de wereld gebeurt. De overweldigende verleidingen van deze boosaardige generatie heeft er al voor gezorgd dat grote getalen Christenen in compromis zijn gaan leven en zich hebben overgegeven aan goddeloze praktijken.

Overspel, vreemdgaan en scheiding

In de media is er een offensief gaande die er op uit is ieder thuis te vernietigen. De duivel is er op uit om ieder huwelijk kapot te maken, om ieder Christelijk koppel uit elkaar te drijven en om het door God ingestelde concept van "trouw ... tot de dood ons scheidt" kapot te maken.

De TV en alle bladen zijn begonnen met een meedeogenloze aanval op het ouderwetse idee van "trouw zijn aan elkaar". Ze stellen dat ieder huwelijk een "buiten-echtelijke relatie" moet hebben. Volgens hen zou het huwelijk gezonder zijn wanneer er een klein beetje overspel bij komt kijken. Ze willen ons laten geloven dat iedereen wel eens vreemdgaat, dat dit iets normaals is. Overspel, ruilen van partner en vreemdgaan is nu zo overheersend aanwezig dat we er niet eens meer raar van opkijken. De druk om vreemd te gaan wordt onder Christenen ook steeds groter.
1 2 3 ... 4 5 6