Overdenkingen

Door iedere beproeving heen

Wij kunnen zelf de keuze maken of we willen leven in angst of vertrouwen. Wanneer we het onszelf toestaan om ons vandaag over één ding zorgen te maken, dan zullen dat er morgen twee zijn. Even kort gezegd, onze angsten zullen blijven toenemen naarmate de golven aan problemen blijven komen. Maar wanneer onze angsten ongehinderd door blijven gaan zullen wij, door onze gedachtes vol zorgen, steeds dieper in een bodemloze put afdalen.

Een anker voor uw ziel

Terwijl hij in vertrouwen bad greep koning David deze waarheid vast: "Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten" (Psalm 69:16). Het is niet ongebruikelijk dat zelfs de meest godvrezende persoon door een stroom aan moeilijkheden gaat.

Gods woorden spreken luider

We ontvangen berichten van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit verschillende naties hetzelfde: Angst overheerst. Zoals geprofeteerd in de Schrift is God alles aan het schudden wat geschud kan worden en is het moeilijk om alles wat gebeurt te begrijpen.

Het onderwerp van Gods liefde

Wanneer een man (of een vrouw) van God gevormd wordt zullen vijandelijke machten met een grote boosheid op hem afkomen. Proeft u de bittere beker van pijn, gaat u door een verschrikkelijke tijd van isolatie en verwarring? Als dat het geval is dring ik er bij u op aan om te gaan staan in geloof: "Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt" (2 Timoteüs 1:12).

Het moeilijkste aan geloof

Jezus zei bij Getsemane: "Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken" (Matteus 26:38). Kunt u zich voorstellen wat de Zoon van God tijdens deze verwarrende nacht moest doormaken? Wist Hij niet dat Hij op het punt stond om de overwinning over hel en dood te claimen? Had Hij niet het gevoel dat Hij geleid werd, een gevoel van richting, wetende dat de Vader bij Hem was?

Het geheim van een overwinnend leven

"Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken" (Judas 1:20-21)

In de ogen van de Vader

Wanneer ik spreek over volledig vertrouwen op Christus dan bedoel ik niet alleen Zijn verlossende macht maar ook Zijn macht om ons te bewaren. We moeten erop vertrouwen dat Zijn Geest ons bewaart en gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus.

Totaal afhankelijk van God

We weten dat God Israel op een bovennatuurlijke manier heeft verlost. Mozes werd bij de brandende struik voorbereid om te vertrouwen op God om het werk te doen. Hij zou iets leren over Gods natuur wat hem later zou helpen wanneer hij moet vertrouwen op het werk van de Heer. Over welk aspect van Gods natuur hebben we het dan? Zijn heiligheid!

De brandende struik

Mozes was helemaal alleen op de berg Horeb terwijl hij de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden was. Plotseling werd zijn aandacht door iets vreemds getrokken - er stond een struik in brand! En terwijl hij naar voren liep om er beter naar te kunnen kijken riep God hem vanuit de struik.
1 2 3 ... 125 126 127