Overdenkingen

Geloof uitoefenen

Geloof is een gebod en God reageert op een ieder die het beoefend. De meeste geschreven getuigenissen die we ontvangen bevat deze waarheid. Iedere keer wanneer een gelovige de waarheid van Gods Woord uitoefende kwam Jezus tot die persoon. En Zijn Geest bracht hen troost en vernieuwde hun kracht op hun donkerste uur.

Door iedere beproeving heen

Wij kunnen zelf de keuze maken of we willen leven in angst of vertrouwen. Wanneer we het onszelf toestaan om ons vandaag over één ding zorgen te maken, dan zullen dat er morgen twee zijn. Even kort gezegd, onze angsten zullen blijven toenemen naarmate de golven aan problemen blijven komen. Maar wanneer onze angsten ongehinderd door blijven gaan zullen wij, door onze gedachtes vol zorgen, steeds dieper in een bodemloze put afdalen.

Een anker voor uw ziel

Terwijl hij in vertrouwen bad greep koning David deze waarheid vast: "Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten" (Psalm 69:16). Het is niet ongebruikelijk dat zelfs de meest godvrezende persoon door een stroom aan moeilijkheden gaat.

Gods woorden spreken luider

We ontvangen berichten van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit verschillende naties hetzelfde: Angst overheerst. Zoals geprofeteerd in de Schrift is God alles aan het schudden wat geschud kan worden en is het moeilijk om alles wat gebeurt te begrijpen.

Het onderwerp van Gods liefde

Wanneer een man (of een vrouw) van God gevormd wordt zullen vijandelijke machten met een grote boosheid op hem afkomen. Proeft u de bittere beker van pijn, gaat u door een verschrikkelijke tijd van isolatie en verwarring? Als dat het geval is dring ik er bij u op aan om te gaan staan in geloof: "Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt" (2 Timoteüs 1:12).

Het moeilijkste aan geloof

Jezus zei bij Getsemane: "Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken" (Matteus 26:38). Kunt u zich voorstellen wat de Zoon van God tijdens deze verwarrende nacht moest doormaken? Wist Hij niet dat Hij op het punt stond om de overwinning over hel en dood te claimen? Had Hij niet het gevoel dat Hij geleid werd, een gevoel van richting, wetende dat de Vader bij Hem was?

Het geheim van een overwinnend leven

"Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken" (Judas 1:20-21)
1 2 3 ... 161 162 163