Overdenkingen

Het pad naar heiligheid

Jezus Christus, onze verlosser, staan alleen in volmaakte heiligheid. Om alleen Jezus heilig en volmaakt is erkent God geen enkele andere persoon. Wanneer we ooit door onze hemelse Vader ontvangen willen worden, dan zullen we in Christus moeten zijn, alleen door Zijn genade en niet door onze eigen verdienste.

De vrucht van Gods liefde

De liefde van God wordt alleen door Jezus Christus op ons overgebracht. Volgens Johannes verblijft Gods liefde in al haar volheid in Jezus: "Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt" (Johannes 1:16). U zult zich misschien afvragen "Wat is er nou zo belangrijk dat we weten dat Gods liefde via Christus aan ons gegeven wordt? Wat voor invloed heeft dat op ons dagelijks leven?"

Verblijf in God

Wanneer zal God stoppen met van u te houden? Vanaf het moment dat Hij Zijn zoon niet meer lief heeft, zal Hij niet meer van u houden. En dat is onmogelijk. Christus zegt: "Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan" (Johannes 13:1). Dit helpt ons om een beter begrip te krijgen van wat Judas bedoeld wanneer hij zegt: "houd vast aan Gods liefde" (Judas 1:21). Hij zegt ons: "Houd vast aan deze waarheid. Pak het vast en laat het nooit meer los. De kennis van Gods liefde is bedoeld voor uw troost en uw kracht. Het zal u bevrijden en vrij houden".

Gods liefde kent geen eind

Volgens Jezus zijn Christus en de gemeente in de ogen van de Vader één. Paulus laat dit zien met de gelijkenis van een lichaam. Hij zegt dat Christus het hoofd is en wij Zijn lichaam. "Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult" (Efeziërs 1:22-23). "30want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen" (Efeziërs 5:30)

Israël had geen geloof

Gods woord was niet genoeg voor de Israëlieten. De Heer gaf hen ongelooflijke beloftes, maar temidden van hun crisis vertrouwde Israël Hem niet. Ondanks elke belofte beschouwden ze Zijn Woord als nutteloos. Hoe kan dat? Door dit Woord nooit te mixen met geloof. "Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden" (Hebreeën 4:2)

Keihard onmogelijk

Kadesh-Barnea is een plaats van keiharde onmogelijkheid. De naam zelf komt van het het Hebreeuwse grondwoord met de betekenis "vluchteling, vagebond, zwerver". Kortweg, als je hier de verkeerde keuze maakt zul je uiteindelijk de rest van je leven blijven dwalen in de wildernis.

U hebt mijn oren voor u geopend

Ik realiseerde mezelf niet hoe schuldig ik was aan het hebben van vervuilde oren totdat ik op reis was om te spreken op de Britse eilanden. Mijn zoon Gary en ik werden naar het evenement gereden door een voorganger die vriendelijk vroeg hoe onze samenkomsten zijn geweest. Toen ik antwoord wou geven onderbrak hij me om over zijn eigen prediking te vertellen. Dit is meerdere keren gebeurt, en iedere keer wou hij me overtreffen met een nog grotere menigte of omdat hij nog meer landen had bezocht dan mij.

Verontreinigde oren

"God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de HEER heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd" (Jesaja 50:4-5)

Let op het laatste vers: Jezus werd iedere morgen door de Heilige Geest gewekt. En de Geest stemde Zijn oor af om het Woord van Zijn Vader te horen. Toen Christus getuigde: "Ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd" zei hij: "Toen ik op aarde was werd mij vertelt wat ik moest zeggen, doen en horen. Ik heb me daar nooit van afgekeerd".

IJdel gebruik van woorden

In Psalm 50 wordt de zonde besproken van een onreine mond en de gevolgen hiervan. Veel mensen gelovigen nemen Gods Woord over dit woord onderwerp veel te licht.

"Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet, je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op ... wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt" (Psalm 50:19-23)
1 2 3 ... 125 126 127