Overdenkingen

In de ogen van de Vader

Wanneer ik spreek over volledig vertrouwen op Christus dan bedoel ik niet alleen Zijn verlossende macht maar ook Zijn macht om ons te bewaren. We moeten erop vertrouwen dat Zijn Geest ons bewaart en gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus.

Totaal afhankelijk van God

We weten dat God Israel op een bovennatuurlijke manier heeft verlost. Mozes werd bij de brandende struik voorbereid om te vertrouwen op God om het werk te doen. Hij zou iets leren over Gods natuur wat hem later zou helpen wanneer hij moet vertrouwen op het werk van de Heer. Over welk aspect van Gods natuur hebben we het dan? Zijn heiligheid!

De brandende struik

Mozes was helemaal alleen op de berg Horeb terwijl hij de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden was. Plotseling werd zijn aandacht door iets vreemds getrokken - er stond een struik in brand! En terwijl hij naar voren liep om er beter naar te kunnen kijken riep God hem vanuit de struik.

Het pad naar heiligheid

Jezus Christus, onze verlosser, staan alleen in volmaakte heiligheid. Om alleen Jezus heilig en volmaakt is erkent God geen enkele andere persoon. Wanneer we ooit door onze hemelse Vader ontvangen willen worden, dan zullen we in Christus moeten zijn, alleen door Zijn genade en niet door onze eigen verdienste.

De vrucht van Gods liefde

De liefde van God wordt alleen door Jezus Christus op ons overgebracht. Volgens Johannes verblijft Gods liefde in al haar volheid in Jezus: "Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt" (Johannes 1:16). U zult zich misschien afvragen "Wat is er nou zo belangrijk dat we weten dat Gods liefde via Christus aan ons gegeven wordt? Wat voor invloed heeft dat op ons dagelijks leven?"

Verblijf in God

Wanneer zal God stoppen met van u te houden? Vanaf het moment dat Hij Zijn zoon niet meer lief heeft, zal Hij niet meer van u houden. En dat is onmogelijk. Christus zegt: "Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan" (Johannes 13:1). Dit helpt ons om een beter begrip te krijgen van wat Judas bedoeld wanneer hij zegt: "houd vast aan Gods liefde" (Judas 1:21). Hij zegt ons: "Houd vast aan deze waarheid. Pak het vast en laat het nooit meer los. De kennis van Gods liefde is bedoeld voor uw troost en uw kracht. Het zal u bevrijden en vrij houden".

Gods liefde kent geen eind

Volgens Jezus zijn Christus en de gemeente in de ogen van de Vader één. Paulus laat dit zien met de gelijkenis van een lichaam. Hij zegt dat Christus het hoofd is en wij Zijn lichaam. "Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult" (Efeziërs 1:22-23). "30want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen" (Efeziërs 5:30)
1 2 3 ... 161 162 163