Overdenkingen

Geregeerd door het Woord van God

Wanneer Christus als de hoogste autoriteit over Zijn Koninkrijk regeert en wij Zijn onderdanen zijn, dan moet ons leven geregeerd worden door Hem. Maar wat betekent dat nou precies? Geregeerd worden door Jezus? Volgens het woordenboek betekent regeren "leiden, sturen, controle over alle acties en gedragingen van degene die onder gezag staan".

Dat ik God moge kennen

God gaf Mozes een angstaanjagende opdracht: "Vertrek van hier, met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid, en ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven, 2-3een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uit sturen ... maar ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden" (Exodus 33:1-3)

Christus komt er aan

De profeet Daniel zag een gezelschap in de laatste dagen die een wijsheid en onderscheid bezaten van de dingen van God - een gezuiverd, beproefd restant dat Zijn woord zou begrijpen. "Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen" (Daniel 12:10)

Gelovige gebeden

Gebed is de sleutel tot geestelijke groei, maar als we alleen voor onze persoonlijke opbouw en behoeften naar de troon gaan, zijn we egoïstisch. De Bijbel laat ons zien dat we niet mogen nalaten om serieus te bidden voor de behoeften van de mensen om ons heen en geeft ons voorbeelden van "nuttige gebeden" (zie 2 Korintiërs 1:11).

Helpende gebeden

Iedere voorganger, prediker en evangelist heeft gebedsondersteuners nodig, die voortdurend voor hen bemiddelen. Ik kan je verzekeren dat ik door de jaren heen in gebed werd gedragen door trouwe dienaren. De vrouw van een voorganger liet eens een hartverscheurend bericht bij ons achter. Slecht te verstaan riep ze uit: "Broeder David, duizenden vrouwen van predikers drinken in het geheim hun pjin weg. Dat is wat ik doe, ik drink om de pijn te verzachten."

Vraag, Zoek en Klop in gebed

Sommige Bijbelleraren claimen dat we in ongeloof wandelen als we God steeds om hetzelfde blijven vragen. Dat is ketterij! God geeft ons opdracht om te vragen, te zoeken, te kloppen – om het uit te schreeuwen in krachtige en ernstige smeekbede (zie Mattheus 7:7-8). Vanaf het eerste begin, hebben ware dienstknechten Gods beloften omgezet in gebeden

Prijzenswaardig

In de Psalmen roemt David Gods grootheid omdat Hij degene zegent die Hem vertrouwen. "Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen" (Psalmen 31:20-21)

Ons geloof opbouwen

Terwijl David zijn psalmen schreef bouwde hij zijn eigen geloof op in de steeds toenemende kennis van Gods grootsheid. "Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga ... U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God" (Psalm 86:8, 10). Volgens David verdwijnen al onze angsten door de kennis van Gods grootsheid.

Geloof uitoefenen

Geloof is een gebod en God reageert op een ieder die het beoefend. De meeste geschreven getuigenissen die we ontvangen bevat deze waarheid. Iedere keer wanneer een gelovige de waarheid van Gods Woord uitoefende kwam Jezus tot die persoon. En Zijn Geest bracht hen troost en vernieuwde hun kracht op hun donkerste uur.
1 2 3 ... 125 126 127