Over dit blog

Dit blog is een bediening van Teen Challenge Nederland en en heeft als doel om dagelijks de "devotionals" (overdenkingen) en "Pulpit series" (Preken) van David Wilkerson te vertalen naar het Nederlands. Dit zodat mensen die de engelse taal niet beheersen toch gezegend en bemoedigd kunnen worden door deze boodschappen.

Als u meer wilt weten over Teen Challenge Nederland en het werk wat we doen, ga dan naar http://www.teenchallenge.nl/

David Wilkerson heeft Teen Challenge in 1958 opgericht en is misschien nog wel het meest bekend vanwege zijn jongere jaren toen hij door God geroepen werd om ni New York te werken onder kansarme straatjongeren – veelal bendeleden – voor wie moorden, drugsgebruik, prostitutie en criminaliteit aan de orde van de dag waren. In de wereldwijde bestseller “het Kruis in de Asfaltjungle” beschrijft David Wilkerson zijn ervaringen in de getto’s van New York.

Ik hoop dat dit blog u tot zegen zal zijn en u zal bemoedigen om de wedloop uit te rennen.

 

David Wilkerson 19 mei 1931 – 27 april 2011

 

Copyrights
De rechten van dit blog berusten bij Teen Challenge Nederland, óók waar dat niet expliciet is aangegeven. De bepalingen van de Auteurswet zijn daarop volledig van toepassing.

Het is toegestaan om afdrukken te maken van de overdenkingen om gratis te verspreiden onder uw vrienden, alle andere vormen van reproductie zijn niet toegestaan. Bij onrechtmatige publicatie, op welke wijze dan ook, buiten het blog van davidwilkerson.teenchallenge.nl moet rekening worden gehouden met copyrightclaims. Zonder verkregen toestemming is het niet toegestaan dit blog of delen van de inhoud daarvan, tekst, beeld of foto’s, in herschreven, bewerkte of originele vorm, beschikbaar te stellen op een website of netwerk, openbaar of besloten. Ook geheel, danwel gedeeltelijk, framen van pagina’s met inhoud is in strijd met het geldend auteursrecht en vergt voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.

U mag wel een link op uw website plaatsen naar een van de overdenkingen, u kunt hiervoor gebruik maken van de aangeboden RSS feed