Overdenkingen
  • Terwijl hij in vertrouwen bad greep koning David deze waarheid vast: "Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten" (Psalm 69:16). Het is niet ongebruikelijk dat zelfs de meest godvrezende persoon door een stroom aan moeilijkheden gaat.
  • We ontvangen berichten van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit verschillende naties hetzelfde: Angst overheerst. Zoals geprofeteerd in de Schrift is God alles aan het schudden wat geschud kan worden en is het moeilijk om alles wat gebeurt te begrijpen.
  • Wanneer een man (of een vrouw) van God gevormd wordt zullen vijandelijke machten met een grote boosheid op hem afkomen. Proeft u de bittere beker van pijn, gaat u door een verschrikkelijke tijd van isolatie en verwarring? Als dat het geval is dring ik er bij u op aan om te gaan staan in geloof: "Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt" (2 Timoteüs 1:12).
Preken (Pulpit)
  • In het Oude Testament geeft Habakuk ons een geweldige profetie over de eindtijd. De naam van deze biddende profeet betekend "omarmd door God". De Bijbel geeft hiermee aan dat Habakuk een man was die trouw in gebed met de Heer worstelde. Zijn profetie kwam tijdens een seizoen waarin er veel grove immoraliteit te vinden was in het land.
  • Onze bediening ontvangt brieven van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit alle naties over hetzelfde: Angst grijpt om zich heen. Zoals in de Schrift staat geprofeteerd is God alles aan het schudden wat geschud kan worden. Het is moeilijk om alle onrust die op dit moment in de wereld heerst te bevatten. Aan vele kanten zijn complete landen in rep en roer.
  • Terwijl Paulus onderweg was naar Jeruzalem in Handelingen 20, maakte hij een tussenstop in Efeze. Daar deed hij een oproep tot een speciale samenkomst met alle leiders van de gemeente. Hij vertelde deze gelovigen: "Ik ben onder u allen rondgetrokken om Gods koninkrijk te verkondigen, en ik weet dat u mij niet zult weerzien" (Handelingen 20:25).