Overdenkingen
  • Wanneer Christus als de hoogste autoriteit over Zijn Koninkrijk regeert en wij Zijn onderdanen zijn, dan moet ons leven geregeerd worden door Hem. Maar wat betekent dat nou precies? Geregeerd worden door Jezus? Volgens het woordenboek betekent regeren "leiden, sturen, controle over alle acties en gedragingen van degene die onder gezag staan".
  • God gaf Mozes een angstaanjagende opdracht: "Vertrek van hier, met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid, en ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven, 2-3een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uit sturen ... maar ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden" (Exodus 33:1-3)
  • De profeet Daniel zag een gezelschap in de laatste dagen die een wijsheid en onderscheid bezaten van de dingen van God - een gezuiverd, beproefd restant dat Zijn woord zou begrijpen. "Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen" (Daniel 12:10)
Preken (Pulpit)
  • In het Oude Testament geeft Habakuk ons een geweldige profetie over de eindtijd. De naam van deze biddende profeet betekend "omarmd door God". De Bijbel geeft hiermee aan dat Habakuk een man was die trouw in gebed met de Heer worstelde. Zijn profetie kwam tijdens een seizoen waarin er veel grove immoraliteit te vinden was in het land.
  • Onze bediening ontvangt brieven van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit alle naties over hetzelfde: Angst grijpt om zich heen. Zoals in de Schrift staat geprofeteerd is God alles aan het schudden wat geschud kan worden. Het is moeilijk om alle onrust die op dit moment in de wereld heerst te bevatten. Aan vele kanten zijn complete landen in rep en roer.
  • Terwijl Paulus onderweg was naar Jeruzalem in Handelingen 20, maakte hij een tussenstop in Efeze. Daar deed hij een oproep tot een speciale samenkomst met alle leiders van de gemeente. Hij vertelde deze gelovigen: "Ik ben onder u allen rondgetrokken om Gods koninkrijk te verkondigen, en ik weet dat u mij niet zult weerzien" (Handelingen 20:25).