Overdenkingen

wie-staat-er-aan-de-kant-van-de-heer

Israël had geen geloof

Gods woord was niet genoeg voor de Israëlieten. De Heer gaf hen ongelooflijke beloftes, maar temidden van hun crisis vertrouwde Israël Hem niet. Ondanks elke belofte beschouwden ze Zijn Woord als nutteloos. Hoe kan dat? Door dit Woord nooit te mixen met geloof. “Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden” (Hebreeën 4:2)

Lees verder

Kadesh-Barnea

Keihard onmogelijk

Kadesh-Barnea is een plaats van keiharde onmogelijkheid. De naam zelf komt van het het Hebreeuwse grondwoord met de betekenis “vluchteling, vagebond, zwerver”. Kortweg, als je hier de verkeerde keuze maakt zul je uiteindelijk de rest van je leven blijven dwalen in de wildernis.

Lees verder

luisteren

U hebt mijn oren voor u geopend

Ik realiseerde mezelf niet hoe schuldig ik was aan het hebben van vervuilde oren totdat ik op reis was om te spreken op de Britse eilanden. Mijn zoon Gary en ik werden naar het evenement gereden door een voorganger die vriendelijk vroeg hoe onze samenkomsten zijn geweest. Toen ik antwoord wou geven onderbrak hij me om over zijn eigen prediking te vertellen. Dit is meerdere keren gebeurt, en iedere keer wou hij me overtreffen met een nog grotere menigte of omdat hij nog meer landen had bezocht dan mij.

Lees verder

elia-les-over-luisteren

Verontreinigde oren

“God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de HEER heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd” (Jesaja 50:4-5)

Let op het laatste vers: Jezus werd iedere morgen door de Heilige Geest gewekt. En de Geest stemde Zijn oor af om het Woord van Zijn Vader te horen. Toen Christus getuigde: “Ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd” zei hij: “Toen ik op aarde was werd mij vertelt wat ik moest zeggen, doen en horen. Ik heb me daar nooit van afgekeerd”.

Lees verder

wild paard

IJdel gebruik van woorden

In Psalm 50 wordt de zonde besproken van een onreine mond en de gevolgen hiervan. Veel mensen gelovigen nemen Gods Woord over dit woord onderwerp veel te licht.

“Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet, je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op … wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt” (Psalm 50:19-23)

Lees verder

Volgen

Blijf op de hoogte van nieuwe berichten via uw Postvak In

Voeg je bij andere abonnees: