Kadesh-Barnea

Keihard onmogelijk

Kadesh-Barnea is een plaats van keiharde onmogelijkheid. De naam zelf komt van het het Hebreeuwse grondwoord met de betekenis “vluchteling, vagebond, zwerver”. Kortweg, als je hier de verkeerde keuze maakt zul je uiteindelijk de rest van je leven blijven dwalen in de wildernis.

Er bevinden zich vandaag de dag veel Christenen op deze plaats. God heeft hen Zijn verbondsbeloften gegeven. Hij heeft hen een prachtige historie gegeven waarin over Hem geschreven wordt, vol getuigenissen waarin wonder na wonder staat beschreven. Maar de duivel is naar hen toe gekomen met leugens, hij vertelt hen dat ze het niet zullen redden. Hij heeft hen ervan overtuigd dat ze niet goed genoeg zijn, dat God nog steeds boos op hen is vanwege alle zonde uit het verleden, en dat Hij het hen nooit zal vergeven.

Zeg eens eerlijk: Bent u deze leugens gaan accepteren? Denkt u dat God u in de steek zal laten temidden van uw crisis? Als dat het geval is dan bent u op een bepaald moment in uw wandel gestopt om God op Zijn woord te nemen. U heeft niet gehandeld naar Zijn gebod en wat waar was voor Israël is ook waar voor u (zie Numeri 13-14). De test die u ondergaat in Kadesh-Barnea zal van grote invloed zijn op de jaren die komen gaan.

Net als Israël bent u door God door een afschuwelijke wildernis gedragen. En wanneer u terugkijkt zult u zich de verschrikkelijke beproevingen herinneren, de pijnlijke mislukkingen die u ondergaan hebt. U bent door periodes gegaan waarvan u dacht dat u het nooit zou redden. Maar God was keer op keer trouw. En iedere keer strekte Hij zich genadevol naar u uit en tilde u op. En nu kunt u zeggen “God heeft me nooit in de steek gelaten. Ik sta hier vandaag de dag vanwege Zijn genade. Het is waar, God droeg me op dezelfde manier in Zijn armen als een vader zijn kind draagt”.

Bovendien heeft God u verlost om u binnen te brengen. Er ligt een beloofd land voor u, net als dat er voor Israël was: “Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust” (Hebreeën 4:9). De Heer heeft u gered om u naar een plaats van rust te brengen. Wat is deze rust? Het is een plaats van onwankelbaar geloof en vertrouwen in de Heer. Het is een plaats van vertrouwen op Zijn beloftes, een vertrouwen die u door de moeilijkste tijden heen zal brengen.

Maar om op die plaats van rust te komen moet u eerst door Kadesh-Barnea. En wanneer u daar bent, zult u oog in oog komen te staan met een strijd die ontzettend intens zal zijn, nog erger dan u ooit tevoren heeft meegemaakt. Er zijn vijanden, reuzen, hoge muren en dingen die compleet onmogelijk lijken. En u moet uw absolute vertrouwen op God plaatsen, Hij zal u er doorheen leiden!