jezus klopt aan de deur

Bidden voor geliefden

Niet zo lang geleden kwam er een jongeman huilend naar me toe tijdens een gebedsdienst bij Times Square Church. Hij vertelde we dat hij uit Washington kwam en dat hij eerder deze avond per toeval onze dienst binnenwandelde. Hij was was naar een concert geweest, maar daar was hij weg gelopen om naar de kerk te gaan. Hij wou graag gebed ontvangen dus ik vroeg hem “Zijn je ouders ook Christen?” en hij antwoordde “Ja meneer, ze zijn altijd voor me aan het bidden”.

Nu wil ik u vragen: Was dit “toeval” dat deze jongeman onze gemeente binnenliep? Ik geloof er niks van! Hij had daar z’n eigen persoonlijke ontmoeting met Christus. Niemand heeft hem gedwongen of gesmeekt. Er was geen twijfel mogelijk, Jezus heeft hem daar gebracht. En ik ben ervan overtuigd dat dit gebeurde vanwege de gebeden van zijn bezorgde ouders.

In Marcus 7:31-37 wordt ons een verhaal vertelt van een dove man die naar Jezus werd gebracht. Jezus nam hem apart “Hij sloeg zijn blik naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken” (Marcus 7:34-35).

Jezus verrichtte een privé wonder voor deze man en daarna sprak Hij met hem om te bewijzen dat hij kon horen. Stelt u zich dit eens voor!! De eerste stem die deze man hoorde was de stem van Christus! O, wat zal die man een hoop gesproken hebben toen z’n tong weer los kwam. Jaren aan opgehoopte gevoelen waar hij nu eindelijk een geluid aan kon geven!

Ik stel me hem zo voor, vallende in de armen van Jezus, huilend: “Jezus, u heeft acht geslagen op mijn hulpgeroep!!” (zie Psalm 5:3). Denk aan de ontroering en kracht van Psalm 5 voor deze genezen man: “Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede. In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht” (Psalm 5:3-4).

Geliefden, wanneer u voor een geliefde bid onthoud dan dan Jezus zich net als u bezorgd maakt over hen. Hij zuchtte niet enkel vanwege deze ene man die niet meer kon horen. Nee, hij weent vanwege de verstikte, innerlijke noodkreten van uw kinderen, over de mensen die u en ik lief hebben maar nog niet gered zijn. Misschien moet u de manier waarop u voor hen bid veranderen. Bid dat de Heilige Geest hen achter na gaat, hen beweegt en trekt. hen wakker schud en een verlangen naar Jezus in hun hart bewerkt.