zuurdesem

Een weinig zuurdesem

Paulus vroeg de Galaten: “U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur” (Galaten 5:7-9).

Paulus verwijst hier naar een mindset, een leerstellig geloof of theologisch standpunt. Hij vraagt: “Wat is er in jou leven aanwezig wat jou weerhoud de volledig zegen van Christus te ontvangen? Er was een moment toen ging het zo goed. Ik weet dat jullie een biddende gemeenschap zijn, en jullie doen ijverig allerlei goede werken, maar er is iets mis. Ik zie jullie niet langer meer groeien. In plaats daarvan zijn jullie terug gekeerd en vertrouwen nu op jullie vlees. Ik ruik niet langer meer het heerlijke aroma van Christus die u eerst wel met u meedroeg. Jullie zekerheid, helderheid en visie zijn allemaal verdwenen. Er is iets dat jullie belemmerd.

Wie of wat heeft jullie overgehaald om je in deze toestand te krijgen? Wat het ook is, het is niet van God. Ik bemerk zuurdesem bij jullie, een of ander compromis. Er is iets dat zorgt dat jullie vertroebelen, misschien iets waar jullie je aan vastklampen? En datgene maakt dat de Heer een geschil met jullie heeft. Vertel me, wat is het?”.

Ik weet dat er een hoop Christenen vandaag de dag zijn die ooit op een machtige manier door God gebruikt werden. Deze mensen waren toegewijde, biddende en gelovige heiligen. Maar er is ergens iets met hen gebeurt waardoor ze verhinderd zijn geraakt om de volheid van de zegen van Christus binnen te treden.

Hieronder vallen ook een hoop voorgangers en dienstknechten die ik ken. Deze mannen zagen overwinning na overwinning tijdens hun wandel met de Heer. Maar er is iets hun leven binnen gekropen, een of ander compromis, en na verloop van tijd hebben ze dit geaccepteerd en hebben er vrede mee gesloten. Vaak was dit zuurdesem een enkele terugkerende zonde.

Aan al deze mensen vraagt Paulus: “Wat is er toch gebeurt? Wat is het dat de stroom van zegeningen van Christus in je leven verhinderd? Wat is het zuur dat naar binnen gekomen is?”

Paulus eindigt deze passage met een waarschuwing aan de Galaten: “Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur” (Galaten 5:9)