standvastig-over-water-lopen-in-geloof

Een heilige overtuiging

Het was met overtuiging dat Paulus het volgende tegen de gemeente in Rome kon zeggen: “En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom” (Romeinen 15:29). Hij had een heilige overtuiging in zijn wandel met Christus. Hij beweerde: “Daarom tracht ook steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen” (Handelingen 24:16)

Paulus zei eigenlijk in essentie: “Mijn leven is een open boek voor de Heer. Ik heb geen verborgen zonde in mijn hart, en Hij heeft geen geschil met mij. Zijn zegen is voor mij een continue stroom aan openbaring, waardoor wanneer ik tegen u spreek u geen woord van mensen hoort. Ik heb geen dode preek vol met slimme theologie en weetjes. Wat u hoort zijn de woorden van Gods hart voor u!”

Ziet u, de volheid van de zegening van Christus heeft weinig te maken met materiële goederen. Natuurlijk moet iedere goede gezondheid en aardse bron gezien worden als zegen van God. Maar Paulus spreekt hier over een veel grotere zegen. Het Griekse woord dat hij hier gebruikt betekend “Gods aanbeveling”.

Kortom, de zegen van Christus betekent het hebben van een leven die God behaagt. Het is een innerlijke kennis van de Heilige Geest dat God op uw leven kijkt en zegt “Mijn zoon, mijn dochter, in jou heb ik mijn behagen. Er staat niets tussen ons in wat onze gemeenschap en relatie in de weg staat”.

De schrijver van Hebreeën somt de volheid van de zegen van Christus op de volgende manier op: “Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomst, tot in alle eeuwigheid. Amen” (Handelingen 13:20-21)

Ik hou er van om in het gezelschap te zijn van mensen die van dit leven met Christus houden. Ze hebben een soort aroma om zich waaraan je merkt dat ze bij Jezus geweest zijn. Net als Paulus hebben deze heiligen een heilige ontevredenheid ten opzichte van dit leven; een verlangen om in de aanwezigheid van Christus te zijn; een honger om meer en meer intimiteit met Hem te hebben. Ze spreken veel over Jezus en ze stralen Zijn liefde en heiligheid uit.