nadenken-tot-gedachte-komen

Voorziening van innerlijke noden

Deze boodschap is voor iedereen die op dit moment met een nood rondloopt. In het bijzonder voor diegene die bang zijn om die nood tot uitdrukking te brengen. In de vijftig jaar dat ik wereldwijd gepredikt heb heb ik geleerd dat mensen met de diepste nood vaak een masker opzetten. Aan de buitenkant lijkt het alsof alles in orde is, maar van binnen voelen ze zich dood.

Toen “Het Kruis in de Asfaltjungle” voor het eerst werd uitgegeven ontmoette ik enkele bekende persoonlijkheden tijdens talkshows op TV. Een van hen was een komiek die reeds tien keer gescheiden was geweest. Het eerste uur luisterden we naar deze komiek die grapjes maakte over het huwelijk. Hij zei “Ik sta op het punt om voor de elfde keer te trouwen”. De hele tijd zat zijn aanstaande vrouw in het publiek. De komiek zei dat mannen hun huwelijk aan de kant moesten schuiven als ze niet gelukkig waren, ze zouden op zoek moeten gaan naar een jongere vrouw.

Op een bepaalt moment richtte de gastheer zich tot mij en zei “Meneer Wilkerson, u zegt helemaal niks”. Op dat moment kwam de Geest van God over me heen en ik zei tegen de komiek “Meneer, ik denk dat ik zojuist de meest eenzame man in Amerika ontmoet heb. Ik denk dat u zichzelf in slaap huilt. U denkt te licht over het huwelijk en over de huwelijken uit uw verleden. Maar ik denk dat het allemaal maar toneel is”.

De gastheer ging snel over naar de reclames. Een paar uur later, toen de show voorbij was, wachtte ik buiten op een taxi. De komiek kwam aanrijden met zijn auto en hij keek verdrietig. Hij zei: “Meneer Wilkerson, ik moet met u praten. Laat me u een lift naar het hotel geven”. Ik stapte in zijn auto terwijl hij en zijn verloofde voorin zaten. De komiek keek naar me en zei: “Dominee, u heeft de spijker op de kop geslagen”.

Terwijl hij reed schudde hij met zijn hoofd en vertelde verder: “Tien vrouwen konden het niet mis hebben. En ik heb deze vrouwen belasterd. Ik denk dat ik God nodig heb. Al die tijd heb ik een diepe nood in me. En wanneer deze niet vervuld kon worden ging ik van de ene vrouw naar de ander. Ik probeerde iemand te vinden die deze diepe nood kon vervullen”. Ik sprak tegen deze man over Jezus en ik bad met hem en zijn aanstaande vrouw.

In al mijn jaren van bediening heb ik nog nooit iemand ontmoet die geen nood had

Ik heb met jonge verslaafden gewerkt, deze jongens waren zo verslaafd dat de experts zeiden dat we ze maar moesten opgeven. Maar ik wist dat ieder verlangen die naar deze verslaving geleid hebben in werkelijkheid gedreven werd door een diepe behoefte naar liefde – Gods liefde.

In ieder mens ligt er een diepe vraag, een of andere diepe pijn die genezen moet worden. Het kan met van alles te maken hebben – het gezin, kinderen, huwelijk, carrière of simpelweg eenzaamheid. We kunnen het proberen, maar het is onmogelijk om deze nood te verbergen in Gods aanwezigheid. De Heilige Geest is een speurhond uit de hemel die tot ons komt om de liefde van Jezus voor ons te openen. De Geest manifesteert deze liefde niet alleen in woorden, maar ook in daden. Waarmee Hij ons de weg toont om onze diepte noden te vervullen.

We kunnen niets fysieks doen om onze nood te vervullen. Er is geen dokter of psycholoog die hierin kan voorzien. En we kunnen het ook niet door op zoek te gaan naar een of ander emotioneel antwoord. Er is geen pastor of vriend, zelfs geen huwelijkspartner die in deze innerlijke nood kan voorzien. Niemand kan bij de wortel komen, simpelweg omdat ze er het vermogen niet toe hebben.

Er zijn mensen met enorm veel rijkdom die tot deze conclusie gekomen zijn. Ik herinner me dat ik een stuk las van een eigenaar van een van de football teams in New York. Het leven van zijn dochter werd gedoofd. Deze jonge vrouw had al het geld dat ze maar wou. Ze had snelle auto’s en leidde een bijpassend leven. Toch was haar leven op een dag voorbij, en er was geen bezit op de wereld die dit kon verhinderen.

Het verbaasd me hoeveel jonge mensen zich continue overgeven aan feesten om maar op de een of andere manier in een nood te voorzien. Er zijn er velen in dit land voor wie het iedere avond weer feest is. Ze drinken, gebruiken drugs en het lijkt alsof dit aantal steeds meer toeneemt. Het is allemaal een poging om leegte te vullen en om hun angsten niet onder ogen te komen.

Ik vroeg onlangs de zoon van een voorganger waarom hij meeliep met een groep jongeren die drugs gebruikten. Hij antwoordde: “Ik heb nog nooit het gevoel gehad iets waard te zijn. Ik leer niet zo snel en ik ben nooit geaccepteerd door anderen. Dus raakte ik in contact met wat vrienden die drugs gebruikten en voelde me geaccepteerd door hen. Deze drug maakt dat m’n hoofd tijdelijk wat rustiger wordt. Op die moment voel ik me niet in de steek gelaten. Ik ben niet bang dat m’n leven op niets uitloopt”.

Maar hij geeft toe dat het niets helpt. Iedere keer dat ik met hem praat geeft hij toe dat hij dieper en dieper is afgezakt – en hij vind er steeds minder vrede in. Ik weet dat dit voor veel lezers ook geld. Misschien heeft u zich vergrepen aan weed, hash, alcohol of een andere drug om uw pijn te verlichten. Maar het werkt niet.

De Bijbel maakt er geen geheim van dat de geneugten van deze wereld een tijdelijke verlichting geven. Maar er is een probleem met de zonde van deze pleziertjes: De verlichting die het brengt neemt na verloop van tijd af. In feite neemt de verlichting door deze dingen zodanig af dat u op een gegeven moment “in het rood” staat. De dingen die ooit verlichting en plezier brachten hebben u nu in een diepere wanhoop gebracht.

Sommige mensen die deze boodschap lezen zitten al vast in die valstrik. Maar onder hen zitten er ook die deze realiteit onder ogen gekomen zijn – en de waarheid van het evangelie hebben geaccepteerd.

U zult nergens in de wereld hulp vinden voor uw nood dan in Christus zélf

Er is geen andere plek op deze wereld waar u naar toe kunt gaan. Er is geen andere hoop. U moet zich laten doordringen van het feit dat uw nood geestelijk is. Er is geen drugs, geen mens, geen geld of bezit die hierin kan voorzien.

Er zijn drie dingen waarvan de Heilige Geest wil dat u het weet:

Ten eerste: Uw enige hoop is de erkenning dat uw nood geestelijk is! Het heeft weinig te maken met uw verleden. Het probleem is ook niet waar u zich nu bevind, het probleem is wat u naar dit punt gebracht heeft.

Ten tweede: U kunt naar de waarheid horen maar u moet ook de waarheid doen! De Schrift is hier heel helder over. Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Als u van Mij houdt dan gehoorzaamt u Mij. U zult doen wat Ik zeg, u zult de Waarheid doen”.

Vergis u niet: Het is niet genoeg om enkel de waarheid te kennen. Misschien kent u de Bijbel al doordat u eerder in uw leven deze gelezen of uit gehoord heeft. Maar zelfs wanneer dat niet het geval is, God is heel duidelijk in de Romeinen brief dat Hij zichzelf kenbaar gemaakt heeft aan de wereld door het wonder van de natuur, en door te spreken in de harten van mensen. We zijn ons allemaal gewaar van de waarheid van God.

Maar er is meer dan slechts het kennen van de waarheid. Het is ook het “doen” van waarheid. Dit betekent het horen van de boodschap van Christus, deze te accepteren als waarheid en door te wandelen naar deze waarheid. Het is Gods bedoeling dat we de waarheid leven!

Dit klinkt misschien iets te simpel. Maar de apostel Paulus spreekt over diegene die “de waarheid gehoord hebben maar weigeren erin te wandelen. Ze houden van hun ongerechtigheden en pleziertjes”. Uw grote nood zal nooit vervuld worden wanneer u in uw hart blijft zeggen: “Ik vind het heerlijk wat ik doe, ik ga dat niet opgeven”.

Er moet een noodkreet in uw hart komen. U moet aan het einde van uw kunnen komen. En veel mensen die deze boodschap lezen weten dat ook. Ze hebben genoeg evangelie gehoord om te weten dat alles wat ik hier zeg waar is. En dat brengt me bij het derde punt waarvan de Heilige Geest wil dat u het weet

In Johannes 17 spreekt Jezus over Zijn volgelingen
wanneer Hij iets prachtigs en verbazingwekkends zegt

In deze passage bid Christus voor Zijn discipelen. Maar Jezus’ gebed is ook bedoeld voor toekomstige generaties die hun vertrouwen in Hem zouden leggen. Jezus zegt het volgende: “Ik bid … dat u hen beschermt tegen de duivel” (Johannes 17:15).

En Jezus stopt daar niet, Hij gaat verder in vers 20: “Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven”. Met andere woorden “Ik bid niet slechts voor diegene die in Mij geloven. Maar ook voor degene die zullen gaan geloven door de verkondiging die Mijn volgers zullen doen”.

Toen ik dit onlangs las raakte dit gebed me zo enorm! Hij was voor u aan het bidden lieve lezer! Terwijl u de woorden leest die ik op dit moment voor u schrijf. Terwijl u mijn boodschap leest gaat een deel van de Schrift in vervulling!

Jezus begon te bidden voor u al voordat deze geschreven boodschap ooit in mijn hoofd kwam. En wat ik tegen u zeg wordt vergezeld door de gebeden van Jezus zélf! Hij bad dat uw hart zal openen voor de waarheid die u leest: “Vader, geef hen oren om te oren en ogen om te zien”.

Weet dat Jezus op dit moment ook voor u bid, God heeft nog nooit een gebed van Zijn Zoon naast zich neergelegd. Op dit moment ligt de bal bij u. Ik zeg het volgende in liefde, maar wel met de verantwoordelijkheid die ik heb als dienstknecht van de Heer: Het is een ernstige zaak om de liefdevolle genade van God af te wijzen.

Er bestaat een neiging om uw hart na verloop van tijd te verharen. Hoe meer u hoort over Jezus hoe minder u over Hem wilt horen – en hoe harder uw hart wordt. Dus geliefde lezer, vandaag is het uw dag! Dit is het moment die God voor u heeft bedoeld om Hem te horen. Hij heeft deze boodschap niet zomaar per ongeluk op uw pad gebracht.

Hij heeft al die tijd de diepste nood in uw hart gekend. En Hij is getuige van iedere poging die u gedaan heeft om in deze nood te voorzien. Hij heeft de diepste noodkreet van uw ziel gehoord. Vraag Hem om u te ontmoeten in Zijn Zoon Jezus. Christus is de weg om in al uw noden te voorzien.

Alles wat u nodig heeft is in Christus te vinden!

Amen