lasten-niet-dragen-maar-afleggen

Rein blijven in een goddeloos tijdperk

Is het mogelijk voor een Christen om rein en zuiver te blijven in een wereld gevuld met geweld, immoraliteit en corruptie? Of is het onvermijdelijk dat de tijdsgeest de heiligen van God zal vermoeien? Het gebeurde met Lot en zijn gezin in Sodom, en het is met grote groepen Christenen rondom de wereld gebeurt. De overweldigende verleidingen van deze boosaardige generatie heeft er al voor gezorgd dat grote getalen Christenen in compromis zijn gaan leven en zich hebben overgegeven aan goddeloze praktijken.

Ik geloof dat het niet alleen mogelijk is om rein te blijven temidden van dit alles, ik geloof dat het mogelijk is om te groeien in heiligheid en zuiverheid – zelfs wanneer de hel deze generatie helemaal overstroomd. Het is niet onvermijdelijk dat Gods volk uit de boot zou vallen, als slachtoffers van de demonische machten die vrij spel hebben op deze aarde.

Er is een sensuele geest van goddeloosheid die steeds meer grip krijgt in ons land. Veel Christenen leven met een groeiende angst dat ze zich er langzaam aan over zullen geven. We worden continu gebombardeerd met dat wat onzedelijk en immoreel is. Tijdschriften, films en de TV tonen telkens weer scenes met naakt, lust en geweld. Overspel wordt verheerlijkt en men wekt de indruk dat bijna iedereen wel eens vreemd gegaan is. Drugs, alcohol en seksuele vrijheid worden verheerlijkt. Populaire presentatoren op TV scheppen op over de keren dat ze dronken geweest zijn, over hun talrijke echtscheidingen en zijn er trots op dat ze lak hebben aan iedere morele code – en het publiek smult ervan! Hoe schaamtelozer hun daden zijn, hoe groter het applaus!

Herders en evangelisten die zich uitspreken tegen deze immoraliteit en vuiligheid worden bespot en belachelijk gemaakt. Op de dag des oordeels zullen deze spotters en lasteraars in stille angst toekijken wanneer al deze mensen opgeroepen worden om voor een Heilig God te verschijnen om verantwoording af te leggen. Onze almachtige God zal de hemel doen schudden wanneer Hij hen midden in hun gezicht uitlacht. Zij zullen stuk voor stuk beven en schreeuwen om genade wanneer ze oog in oog staan met Degene die ze hebben bespot. Hij zal tegen ze brullen in heilige verontwaardiging: “Datgene dat u tegen de minste van Mijn dienstknechten gedaan heeft, heeft u tegen Mij gedaan!”

Het is tijd om de boel te inventariseren

Echte, eerlijke Christenen moeten nu de boel inventariseren en zichzelf deze belangrijke vragen stellen: “Zijn mijn morele waarden aan het veranderen? Druppelt de goddeloosheid van dit tijdperk langzaam in mijn leven? Wordt ik getroffen door het spervuur van sensualiteit om me heen? Ontwikkel ik een honger naar de dingen van deze wereld? Ben ik in negatieve zin aan het veranderen zonder het te weten?”

De waarheid is dat de meeste van ons vandaag de dag dingen in ons leven toestaan die we een paar jaar geleden nog verafschuwden. We hebben geen heilige verontwaardiging meer in ons. We zijn niet alleen stil over de wegvallende moraal in ons land, we geven ook langzaam maar zeker toe aan de toenemende druk en accepteren de leugens van de duivel! We worden allemaal gelokt door een krachtige, maar verraderlijke macht van begeerte en sensualiteit. Het kan zijn dat u zo’n beschuldiging niet leuk vind, en misschien denkt u zelfs immuun te zijn voor zo’n aanklacht – maar onderzoek uw leven op dit moment nou eens eerlijk.
Kijkt u naar smerige programma’s waar geen waarheid in zit? En hoe zit het met films? Mensen kunnen me beschuldigen van wetticisme, bekrompenheid of iets anders. Maar als we echt eerlijk zijn pronken al die programma’s met echtscheiding, overspel, ontrouw en zelfs homoseksualiteit! We beweren godvrezende Christenen te zijn, maar we voeden onze ziel en ons denken nog steeds met duivelse en wereldse rotzooi!

Slechts een paar jaar geleden werden we geshockeerd door de capriolen van de Beatles en dat soort bands die de wereld veroverden met muziek waarin drugs, seks en geweld werden verheerlijkt. Mensen kijken nu terug naar die tijd en zeggen: “Wat waren we stom. Waar maakten we ons toen zo druk over? Het waren maar een paar onschuldige kinderen die geld aan het verdienen waren. Het was gewoon commercie”. Maar vrienden, zijn we werkelijk gegroeid? Zijn we nu echt zoveel intelligenter en toleranter als toen? Of zijn we tegenwoordig zo geïntimideerd door kwade krachten dat we ons nu berusten in de dingen die we ooit zo zondig en corrupt vonden?

Kijk eens naar wat er gebeurt is. Dit soort muziek is verhuisd naar het huis van God; de geluiden die door drugs werden veroorzaakt is nu een zwakke Christelijke boodschap aan gekoppeld, en grote groepen jonge Christenen hebben nu een honger ontwikkeld naar een muziekstijl die ontwikkeld is door duivelse spotters van God. Ik ben in samenkomsten geweest waar “Christelijke” jonge mensen vol spot moesten lachen toen enkele ouderen het lied “The Old Rugged Cross” aan het zingen waren. Wat een schande dat zoveel jongeren vandaag de dag de vreugde van deze liederen niet kennen die geboren zijn temidden van opwekkingen van gerechtigheid.

Ja we zijn aan het veranderen. Onze muziek is veranderd. Onze standaard is aan het zakken. Onze tolerantie voor het kwaad neemt steeds meer toe. Onze stilte tegen de oprukkende immoraliteit wordt steeds meer en meer duidelijk. We scheppen tegen onszelf op dat we nu zoveel meer onderwezen en verlicht zijn, dat we beter in staat zijn om om te gaan met de morele veranderingen zonder dat het ons raakt. We vinden het fijn te denken dat we er boven staan, dat we niet beïnvloed zouden worden door pornografie, smerige televisie en de alsmaar groeiende golf van immoraliteit die vandaag de dag over ons land komt.

Een steeds groter groeiende groep Christenen kunnen vandaag de dag filmhuizen bezoeken, door seksueel getinte bladen bladeren, uren televisie kijken, en gezellig socialiseren met een goddeloze menigte op goddeloze plaatsen om daarna ‘s avonds op bed te liggen en bij zichzelf te denken: “Dit alles en Jezus ook! Ik wordt totaal niet beïnvloed door alle vuiligheid om me heen, ik ben nog net zo Christelijk als altijd”.

Maar kan het niet zijn dat we tegenwoordig zo lauw zijn, zo gewend aan deze “nieuwe moraliteit” dat we blind geworden zijn voor onze eigen geestelijke toestand? Ik wil bijvoorbeeld dat de Heilige Geest Zijn zoeklicht richt op mijn ziel om al het kwade dat in mijn leven is te onthullen. Ik wil een opwekking van gerechtigheid in mijn leven. Ik wil hongeren en dorsten naar ware heiligheid!

De tijdsgeest is niet de enige dader

Wat bederft een Christen nu echt? Wat maakt nu dat een Christen wegvalt en werelds gaat denken? Waarom zijn zoveel Christenen vandaag de dag geestelijk droog en leeg? Waarom klagen er zovelen dat het steeds moeilijker is om rein en zuiver te blijven in deze tijd? Is dit omdat er een geest heerst die nog slinkser en bedrieglijker is als in voorgaande generaties? Vechten we met grotere en gemenere demonen dan onze voorvaders? Is het niveau van corruptie vandaag de dag hoger dan honderd of duizend jaar geleden? Heeft de duivel een of andere speciale macht over deze eeuw? Ik zeg NEE!

De duivel is misschien bozer als ooit tevoren, en mensen die duisternis herbergen worden alleen maar duisterder, en de zonde is aan alle kanten overvloedig aanwezig – maar het is niet de macht van de duivel of de tijdsgeest die maakt dat Christenen corrumperen. Andere generaties hebben ook uitbraken van geweld en corruptie meegemaakt. De generatie van Noach was zo kwaad dat God gedwongen was om de hele aarde schoon te spoelen. Het was een kwade en perverse generatie die de toren van Babel hebben gebouwd. De profeten dachten allemaal van hun generatie dat dit de meest kwade en goddeloze was die er ooit geweest is. Luister naar de profeet Hosea terwijl hij het uitroept tegen zijn generatie, het klinkt net alsof hij tegen de moderne samenleving spreekt.

“Er is hoererij en overspel … mensen denken dat God hun zonden door de vingers ziet … er is niemand die God aanroept … ze hebben zichzelf vermengd met de goddelozen … als een stel domme duiven vermengen ze zich met heidenen … Gods volk wijzen dingen af die goed zijn en maken afgoden van zilver en goud. Ze maken van Mijn altaar een altaar van zonde … profeten spreken dwaasheden, en de geestelijken zijn gek vanwege de veelheid aan ongerechtigheid in hun hart …” (Hosea 7-9)

Hosea zegt tegen zijn generatie: “U bent uw Maker vergeten! U beweert God te kennen, maar u gaat niet naar Hem toe voor raad. U bent te druk met bouwen, met de dingen van het leven na te jagen. En terwijl u zo druk bent met dat alle bent u een lege wijnstok geworden, een boom zonder vrucht”.

Jesaja dacht dat zijn generatie wel de meest goddeloze en gemene moest zijn die er ooit geweest is. Hij zei over zijn samenleving: “Wacht maar, zondig volk! Je staat zwaar in de schuld, je bent door en door slecht, het kwaad zit je in het bloed. Je hebt de Heer verlaten” (Jesaja 1:4). Door en door slecht? Een generatie die God vergeten is? Klinkt dat niet bekend?

Jezus verwijst naar Zijn generatie als hij zegt: “… kwaadaardig … goddeloos … pervers”. En lang nadat Christus naar de Vader was opgestegen riep Petrus het uit tegen de zonden van die generatie: “In hun ogen staat de begeerte naar overspel te lezen en de zonde worden ze nooit moe. Ze verleiden zwakkelingen en het zijn volleerde geldwolven. Gods vloek rust op hen!” (2 Petrus 2:14)

In iedere voorgaande generatie was er een geest die maakt dat de mens God verliet en in opstand kwam. In iedere generatie hebben we te maken gehad met jeugdige delinquenten. Dronkaards, hoeren en moordenaars zijn al vanaf het begin trots op wat ze doen. Overspel, echtscheiding, ontucht en alle andere ongerechtigheden van onze generatie worden nog net zo wijdverspreid beoefend als in het verleden. Het kwaad is er altijd geweest. De duivel is in ieder generatie druk geweest. De duivel heeft geprobeerd om David, Jesaja, Paulus en het volk van God in iedere generatie te misleiden. En ook op een net zo krachtige manier als dat hij vandaag de dag probeert Gods volk te verslinden.

Maar ondanks dat alles heeft God altijd een heilig restant gehad. Ongeacht hoe gewelddadig en corrupt een generatie werd, God heeft altijd een volk gehad die trouw bleef tot aan het einde. De geest van hun tijd heeft hen niet overweldigd. Ze werden sterker en heiliger temidden van verdrukking en kwaadaardigheden. In iedere generatie zijn er mensen geweest die nog nooit hun knie hebben gebogen voor duivelse afgoden. Ze verbleven in Gods aanwezigheid met schone handen en zuivere harten. Ze wezen de wereld en al haar pleziertjes af en keken naar Christus als de prijs van hun leven.

U zegt dat voorgaande generaties geen porno, vieze films, gepronk met homoseksualiteit, seksuele afwijkingen en vrije liefde kenden? Dat de kwade verleiders van vandaag krachtiger en unieker gereedschap heeft om mensen te misleiden? Ik kan u zeggen dat de zondige menselijke natuur in ieder generatie exact hetzelfde was. Zwervende bendes van homoseksuelen maakten de straten van Sodom onveilig. Deze moordzuchtige menigte, waaronder ook veel jonge mannen zaten, probeerden zelfs een engel die op bezoek kwam te verkrachten.

Archeologen hebben pornografische tekeningen gevonden op de muren bij oude opgravingen. Eeuwenoude chinese literatuur staat vol met seksuele afwijkingen en erotiek. In de veertiende eeuw spraken schrijvers alarmeren over jonge mensen die uit de band sprongen, ongehoorzaam waren naar hun ouders, vol woede en klaar om iedereen die zich tegen hen verzet te vernietigen.

Nee! Het is niet slechts de vieze blaadjes, de films en de corrupte televisie. Het is meer dan een geest van ongerechtigheid die maakt dat mensen hun ogen vol overspel hebben staan. De mensen geven zich niet over aan zonde simpelweg omdat ze slachtoffer zijn van een of andere overweldigende, boze macht.

We zijn vreemdelingen geworden voor God

Deze generatie wordt zo goddeloos en gemeen omdat ze hun geloof en vertrouwen in God kwijtraken. En dat geloof neemt af omdat de Bijbel niet meer beschouwd wordt als leven-gevende kracht. Als geloof komt door het horen van de boodschap van Christus, en die boodschap wordt verwaarloosd … dan is het niet zo vreemd dat het geloof van velen zo aan het afnemen is.

Geef de duivel niet de schuld van uw geestelijk verval. Het is ook niet de schuld van de pornografen, de film producenten, de televisiemakers, de drugsdealers of de producenten van alcoholische dranken. Onze terugval is het gevolg van één ding: een gebrek aan gebed, intimiteit met de Heer en bijbel lezen!!

Ik kan maar een handjevol Christenen vinden die vandaag de dag tijd maken om te bidden. We weten dat we moeten bidden, we weten wat er met ons geestelijk leven gebeurt wanneer we de Heer verwaarlozen. We weten dat Christus op ons wacht in onze binnenkamer om ons te vernieuwen en ons dagelijks te vullen met Zijn kracht en heiligheid. We zijn niet onwetend over hoe God werkt. We begrijpen dat Zijn weg tot zuiverheid en heiligheid heel eenvoudig en simpel te volgen is. Maar we vinden het toch onmogelijk om ons leven maar een uurtje neer te leggen om tijd te besteden in Gods aanwezigheid.

We hebben wel tijd om uren naar televisie te kijken. En we hebben ontzettend veel tijd voor sociale gebeurtenissen, om uit eten te gaan, naar sport evenementen te kijken en noem maar op. Maar aan het eind van de dag zijn we te moe om te bidden of Bijbel te lezen.

Wees nou eens eerlijk! Hoeveel leest u dagelijks uit de Bijbel? En hoeveel elke week? Hoeveel tijd besteed u in uw binnenkamer ingesloten met God. Helemaal alleen met Hem, waarin u uw hart uitstort bij Hem? De waarheid is – dat deze hele generatie weinig tot geen tijd heeft om te bidden of Bijbel te lezen.

We kunnen veranderen! We kunnen gezuiverd worden!

God heeft me uitgedaagd terug te keren naar de binnenkamer met een hernieuwde vastbeslotenheid om alle wereldse invloeden van me af te schudden.

De wereld kan me alleen veranderen als mijn innerlijke mens koud of lauw is. De zonde en het vuil om me heen kan me alleen treffen wanneer mijn ziel droog en leeg is. Wanneer de ziel in vuur en vlam staat met liefde voor Jezus, wanneer het denken vervuld is met gebed en lofprijs, wanneer Gods Woord vers en levend zijn in het hart – is er geen demon uit de hel die me kan raken of beïnvloeden! Er is geen werelds pleziertje dat me kan verleiden! Er is geen goddeloze groep mensen die me weg kan trekken! Er is dan niets dat de duivel aan me voorbij kan laten komen om me te verleiden! Niets! Puur en alleen omdat ik leef en wandel in de kracht van Gods heilige aanwezigheid!!

Christenen, we moeten ons schamen! Ons schamen omdat we onze Heer zo weinig van onze tijd geven. Schamen omdat we aan de tafel van de duivel zitten, dat we smullen van de dingen van deze wereld. Schamen voor onze compromissen en schamen dat we dit volwassenheid noemen. We moeten ons schamen dat we de Bijbel zo laten liggen, ongeopend, ongebruikt – verwaarloosd!

Natuurlijk is bidden soms moeilijk. En de Heer begrijpt de druk waar we onder staan volkomen. Hij is geen harde leermeester; Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Maar Hij wil niet langer toestaan dat deze generatie Christenen zo lui blijft op het gebied van gebed en geloof. De duivel maakt ons veel te druk om tijd te maken met God. En hoe makkelijk is het vandaag de dag om dingen gewoon “met geloof” te aanvaarden. Geen gebed, niet Gods woord doorzoeken voor richting. We hebben het gevoel dat God verplicht is om ons iedere belofte te geven; dat het niet langer belangrijk is om tijd te maken in onze agenda om tijd met Hem te besteden. We roepen naar God losse “gedachte-gebeden”. En we troosten onszelf met de gedachte dat God wel heel blij met ons moet zijn omdat we zo nu en dan aan Hem denken tijdens onze drukke dagen.

Maar we gaan het niet redden Christen, niet door de overstromingen en ook niet door de demonische corruptie. We redden het niet tenzij we terugkeren naar ijverig gebed, intimiteit met God en het overdenken van Zijn Woord! God verlangt er naar om mannen en vrouwen te vinden die wegstappen van de sensuele parade om berouwvol op hun knieën te vallen. Die het uitschreeuwen voor hulp en kracht om deze wereld te overwinnen.

We moeten bidden: “O Heer, maak toch dat ik zie hoe koud ik geworden ben. Maak toch dat ik weet hoe zwak ik nu ben. Leg een nieuwe honger naar de geestelijke dingen in mij. Maak toch dat ik verlang naar heiligheid en gerechtigheid”.

God staat klaar om deze generatie in de binnenkamer te ontmoeten. Hij is klaar om meer genade over ons uit te storten als ooit tevoren. Hij wil een leger van mannen en vrouwen hebben, jong en oud, die terugkeren naar de oude wegen van heiligheid en zuiverheid.

Ik geloof dat het mogelijk is om rein te blijven ongeacht hoe goddeloos en kwaadaardig deze wereld ook wordt. Ik geloof dat het mogelijk is dat deze goddeloze en kwade generatie getuige kan zijn van het opgroeien van enkele van de grootste Christenen die ooit bestaan hebben; die zonder compromis leven; niet bang zijn om op te staan tegen zonde, die niet bereid zijn te buigen of te breken! Ik wil een van die mannen van God zijn! Ik wil temidden van deze goddeloze, perverse generatie Zijn gift van heiligheid ervaren.

Hier is Gods verlangen voor een ieder die temidden van de verdorvenheid leeft:

“Zorg ervoor dat u onberispelijk en onkreukbaar bent. Wees smetteloos als kinderen van God. U moet als sterren aan de hemel schitteren te midden van verdorven en ontaarde mensen” (Filippenzen 2:15)