carter-conlon

Vrees uitdrijven

Vrees voor mensen vind haar brandstof in onze zondige natuur. Het begon allemaal toen satan niet langer genoegen nam met zijn positie als aanbidder in de hemel. Hij begon er naar te verlangen aanbeden te worden. Die begeerte in zijn hart maakte dat hij buiten de grenzen ging denken die God voor hem had vastgesteld. Toen hij naar Adam en Eva in het paradijs kwam zaaide hij die gevallen natuur in het menselijk ras – een verlangen om onafhankelijk van God te leven en te denken, om uiteindelijk als God te zijn.

Toen die zondige natuur in de mensheid zat was de volgende stap het aangeboren verlangen om aanbeden te worden. En dus begon de gevallen mens zich naar andere mensen te richten om goedkeuring te zoeken. Dat is waarom we de neiging hebben zo geraakt te kunnen zijn door de mening van anderen over ons. Dat is waarom onze hele identiteit vasthangt aan of wij in de ogen van een ander succesvol zijn of niet. Sterker nog, dit verlangen naar lof van mensen heeft velen naar industrieën geleid waar men kan leven in een koninkrijk van applaus en onderscheidingen. En ook al realiseren ze zichzelf dat het een valstrik is tegen de tijd dat ze op het toppunt van aanbidding beginnen te komen, raken ze toch verslaafd aan de goedkeuring van mensen en kunnen niet meer zonder leven.

Sta er eens bij stil hoe tragisch het zou zijn om op een dag voor de Heer te staan en dat er daar iemand staat die we ooit gekend hebben. Die persoon kijkt je in de ogen en zegt: “Jij kon de waarheid. Je wist dat er een hemel en een hel was! Ik weet dat ik gemeen was, maar waarom heb je je mond niet geopend om het me toch te vertellen? Je wist dat ik hierheen zou gaan en je wist dat mijn kinderen hierheen zouden gaan. Waarom heb je niks gezegd?”.

Triest genoeg is de enige rede die een kind van God zou hebben het volgende: “Ik verlangde meer naar jou gunst dan naar de gunst van God. Ik wou niets liever dan dat jij me leuk zou vinden. Ik wou niet uitgelachen worden door jou; ik zocht naar jou lof”. Wat een verschrikkelijk valstrik is het wanneer we meer houden van de lof van mensen dan van de lof van God!

Volgens Paulus is er maar één manier om aan deze valstrik van vrees voor mensen te komen. En dat is door het uit te roepen tot God, te weten dat Hij ons geen geest van angst gegeven heeft maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing (zie 2 Timoteüs 1:7). Alleen God kan ons de mogelijkheid geven om te ontsnappen aan deze valstrik van het geregeerd worden door de lof of kritiek van mensen. De Schrift vertelt ons dat: “de liefde geen ruimte laat voor angst, volmaakte liefde sluit angst uit” (1 Johannes 4:18).

De liefde van God zal niet alleen de angst uitdrijven, maar het zal ons dringen om terug te gaan naar degene die zonder God leven om goed voor hen te doen, ongeacht hun reactie op ons.

Dit was een gastblog van Carter Conlon
Carter Conlon is toegetreden als ouderling van Times Square Church in 1994 op uitnodiging van David Wilkerson. In 2001 werd hij aangewezen als Senior Pastor. Carter is een sterke, medelevende leider, en spreekt vaak op leidersconferenties van World Challenge overal in de wereld. Wilt u meer lezen uit het werk van Carter Conlon? Teen Challenge Nederland heeft zijn eerste boek uitgegeven in Nederland met de titel “De 180 graden Christen”.

Meer informatie hierover is te vinden op http://180graden.teenchallenge.nl/