achab-begeerde-bezit

De geest van Izebel

De Izebel geest haat de profeten van God en goddelijke profetieën. “Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner” (1 Koningen 19:1-2).

Christenen die gebonden zijn door de Izebel leer hebben geen enkele achting voor Gods heilige profeten. Het laat hen koud, net zoals dat bij Izebel het geval was, ze blijven onbewogen terwijl Achab ieder detail vertelde over het wonderlijke vertoon van bovennatuurlijke autoriteit op de berg. Izebel was er niet van onder de indruk.

Zo is het vandaag net zo. De leraren van de Izebel leer en diegene die net als Achab slachtoffer zijn , staan niet open voor de overtuiging van de Heilige Geest of voor een boodschap van berouw en heiligheid. Ze horen het aan en gaan weer hun eigen gang, vastbeslotener als ooit tevoren. Er is geen vrees voor God in hun ogen.

Het duidelijkste teken dat u te maken heeft met een valse leraar en een Izebel leer is het links laten liggen van profetische waarschuwingen en een weigering om te horen over oordeel. Ze noemen het hel en verdoemenis. Ze lachen, drijven er de spot mee en maken het belachelijk. Jeremia zegt dat dergelijke herders blind en dom zijn en de Heer heeft hen opgedragen te gehoorzamen “maar zij hebben niet geluisterd, zij hoorden mij niet eens. Ze bleven koppig en gingen hun eigen gang. Ze keerden me zelfs de rug toe” (Jeremia 7:24).

Degene die de leer van Izebel verkondigen beweren profeten te zijn, maar er is een test om te zien of iemand een ware of een valse profeet is. De Izebel profeten profeteren alleen maar over goede dingen, alleen maar vrede en welvaart. “Maar een nog grotere afschuw heb ik van de profeten van Jeruzalem: echtbreuk plegen ze en bedrog is aan de orde van de dag. Zij steunen de misdaad, zodat niemand erover denkt zich te bekeren. Ze zijn even slecht als de bewoners van Sodom en Gomorra. Daarom zeg ik, de almachtige Heer, over de profeten van Jeruzalem: Ik geef hun bittere kruiden te eten en gif te drinken, want zij zijn de bron van het verderf. Dit zei de almachtige Heer tegen de inwoners van Jeruzalem: ‘Luister niet naar wat deze profeten jullie verkondigen; ze geven jullie valse hoop. Ze vertellen alleen maar wat ze zelf willen en niet wat ik zeg. Tegen hen die mij verachten, zeggen ze: Het zal jullie voor de wind gaan, en tegen ieder die hardnekkig zijn eigen gang gaat, zeggen ze: Er zal je niets overkomen.’” (Jeremia 23:14-17)

Diegene met de Izebel geest keren mensen niet af van hun goddeloosheid en zonde. Ze spreken over dromen en handelen als dwazen op de kansel.