izebel

De leer van Izebel

Lees Openbaring 2:18-29 en u zult zien dat Christus de gemeente waarschuwt tegen de leer van Izebel. “Maar wat ik tegen u heb, is dat u die vrouw Izebel haar gang laat gaan. Ze zegt dat ze een profetes is en ze verleidt mijn dienaars door hun te leren ontucht te bedrijven en afgodenoffers te eten” (Openbaring 2:20). Het Griekse woord dat hier voor Izebel gebruikt wordt betekent “valse leraar”. Ze staat duidelijk symbool voor valse leren. Jezus heldert dit op terwijl Hij verder gaat: “Maar tegen alle anderen in Tyatira, die deze leer niet aanhangen” (Openbaring 2:24).

Hier is een groep uit Gods vol, vol goede werken en liefdadigheid, met een vorm van geloof en geduld. Maar tussen alles dat goed en lovenswaardig is is er iets gevaarlijks aan de hand. Iets wat zo verleidelijk is dat Christus waarschuwt dat Hij een oordeel zal sturen en hen tot voorbeeld zal stellen voor alle gemeenten. Bepaalde leden van de gemeente waren aan het flirten met de duivel. Hun goede werken, liefdadigheid, dienstbaarheid, geloof en geduld werd overschaduwt door een verleidelijke, valse leer. Ze stonden onder de betovering van een valse leer, een leer die vermomd was als het ware Woord, maar in werkelijkheid was het kwaadaardig.

Het is gevaarlijk om onder verkeerd onderwijs te zitten en Christus neemt dit niet licht op. Zijn ogen doorzien de hele gemeente, en Hij is gekomen om te waarschuwen, om het kwaad te ontmaskeren en om Zijn volk te redden van deze verschrikkelijke verleiding. Waar u naar de kerk gaat, naar wie u luistert, de leer die uw hart heeft is een hele, hele ernstige zaak.

Het kenmerk van een verleide Christen is dat hij “meegesleurd” wordt, steeds op zoek naar nieuwe en andere dingen om te leren. De Bijbel waarschuwt: “Laat u niet op een zijspoor brengen door allerlei vreemde theorieën” (Hebreeën 13:9). Hier wordt gesproken over het rennen van plek naar plek, naar allerlei congressen en conferenties, van kerk naar kerk, maar nergens wortels hebben. De oren van zulke mensen hebben altijd jeuk, en willen altijd iets nieuws horen, iets sensationeels, iets wat hen entertaint, iets wat hun vlees behaagt.

Deze mensen komen ook in Times Square Church: Menselijke tumbleweeds die steeds maar weer met iedere wind meewaaien. Ze vertonen veel gelijkenissen met de Atheners die “brengen hun tijd het liefst door met iets te beweren dat nieuw is of te luisteren naar iets dat nieuw is” (Handelingen 17:21). Paulus waarschuwt Timoteüs: “er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen” (2 Timoteüs 4:3)

Preken over dit onderwerp