God’s vuur brand nog steeds

Triest genoeg lijkt het lichaam van Christus vandaag de dag op een moderne vallei der dorre beenderen. Het is een wildernis gevuld met gebleekte skeletten van gevallen christenen. Bedienaars en andere toegewijde gelovigen zijn opgebrand vanwege een blijvende zonde. En nu zijn ze vervuld met schaamte, verbergen ze zich in grotten. Net als Jeremia hebben zij zichzelf nu overtuigd “Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken” (Jeremia 20:9).

God vraagt vandaag nog steeds dezelfde vraag als Hij vroeg aan Ezechiël: “Kunnen deze dode botten weer tot leven komen?”. Het antwoord voor deze vraag is een absolute JA! Hoe? Het gebeurt door de vernieuwing van ons geloof in God’s Woord.

Het Woord van God is zelf een verterend vuur. Het is inderdaad het enige licht dat we hebben tijdens onze donkere nachten van wanhoop. Het is onze enige verdediging tegen de leugens van de vijand wanneer hij ons influistert “Het is allemaal voorbij nu, je hebt je vuur verloren en je zult het nooit meer terug krijgen”.

Het enige dat ons uit deze duisternis brengt is geloof. En geloof komt door het horen van de woorden van God. We moeten ons simpelweg vastklampen aan het Woord dat in ons gelegd is. De Heer heeft ons beloofd “Ik zal u nooit laten vallen; daaarom heeft u geen rede tot wanhoop. Er is geen aanleiding om op te geven, vertrouw en vind uw rust in Mijn woord”.

U zult misschien denken “maar deze donkere nacht is erger dan wat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb duizenden preken gehoord over God’s Woord, maar geen enkele van deze preken lijken nog enige waarde te hebben voor mij op dit moment”. Ga niet zitten tobben, het vuur van God brand nog steeds in uw binnenste, ook al ziet u dit niet. Wat u dient te doen is de olie van geloof over dit vuur heen te gooien. En u kunt dit doen door te vertrouwen op de Heer. Wanneer u dit doet, dan zult u zien dat al uw twijfels en al uw lusten worden weggenomen en verteerd.

God’s geest blaast weer leven in alle droge beenderen. Hij herinnert hen aan het Woord dat Hij in hen gelegd heeft. En zij die eens voor dood lagen worden weer tot leven gewekt. Ze huilen zoals Jeremia eens deed “God’s vuur is te lang in mij opgesloten geweest. Ik kan het niet langer meer tegenhouden, ik voel dat de kracht van God in mij opkomt. Hij legt leven in mijn binnenste en ik ga de woorden spreken die Hij mij gaf. Ik ga Zijn genade en helende kracht verkondigen”.