De geheimenissen van de Heer

Matteus vertelt ons dat de Heere Jezus in gelijkenissen sprak: “Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is” (Matteus 13:34-35).

Voor vele christenen klinken deze gelijkenissen erg eenvoudig. Maar toch bevat elke gelijkenis een groot geheim volgens de Heere Jezus. Er is een verborgen, koninklijke waarheid in elke gelijkenis die de Heere Jezus vertelde. En die waarheid wordt ontdekt door hen die hier naar zoeken.

Veel gelovigen lezen heel snel over deze gelijkenissen heen. Ze denken dat ze een voor de hand liggende les lezen, en gaan daarna snel verder. Of ze negeren een gelijkenis omdat het niet voor hen geldt of spreekt op dat moment. De bijbel stelt duidelijk dat er geheimenissen van de Heer zijn: “Zijn verborgenheid is met de oprechte” (Spreuken 3:32). Deze geheimenissen zijn verborgen gebleven sinds de grondlegging van de wereld, maar Matteus vertelt ons dat ze verborgen liggen in Jezus’ gelijkenissen. Deze verborgen waarheden hebben de kracht om iemand vrij te zetten. Maar toch zijn er slechts weinigen die bereid zijn de hoge prijs te betalen die het kost om ze te ontdekken. Neem samen met mij een van de gelijkenissen van de Heere Jezus in overweging.

“Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die” (Matteüs 13:45-46). Wie is de koopman in deze gelijkenis? Het Griekse woord hier verklaart dat hij een reisende groothandelaar is. Deze koopman was ook een taxateur, met andere woorden hij verdiende zijn brood met het bepalen van de kwaliteit en de waarde van kostbare parels.

We weten dat de Heere Jezus de parel is die de koopman gevonden heeft. Hij is erg kostbaar en Zijn waarde is niet te bepalen door de koopman. Ik geloof dat we de betekenis van de parel terugvinden in Gods eeuwige heilsplan. Het ligt voor de hand dat de parel eigendom is van de Vader, Hij bezat Christus zoals elke Vader zijn eigen zoon bezit. En er is maar een ding waardoor de Vader deze kostbare parel zou opgeven, namelijk uit liefde (Johannes 3:16).

Christus is de schatkist in het veld. En in Hem heb ik alles gevonden dat ik ooit nodig zal hebben. Ik hoef niet meer te proberen een doel te vinden in mijn leven, het is niet meer nodig om mijn gezin of vrienden te gebruiken om voldoening te vinden. Er is geen noodzaak meer om iets voor God te bouwen, of om een success te zijn of om me nuttig te voelen. Ik hoef niet meer zo nodig met de menigte mee te gaan, of te proberen iets te bewijzen. Ik hoef niet naar manieren te zoeken om mensen te behagen en ik hoef ook niet meer op eigen kracht mezelf uit problemen te denken of te redeneren.

Ik heb gevonden waar ik naar zocht! Mijn schat, mijn parel, is Christus. En alles dat de Eigenaar aan mij vraagt is “David, Ik hou van jou, laat Me je adopteren. Ik heb de papieren reeds ondertekend met het bloed van Mijn eigen zoon. Je bent nu mede-erfgenaam met hem van alles dat Ik bezit”.

Wat een prachtige deal! Ik geef mijn vieze oude kleren van zelfstandigheid en goede werken op. Ik leg mijn oude versleten schoenen van het streven aan de kant. En ik laat mijn slapeloze nachten in de straten van twijfel en angst achter. En in ruil daarvoor word ik geadopteerd door een Koning. Dit is wat er gebeurt wanneer je op zoek gaat naar de parel, de schat, totdat je hem vind. De Heere Jezus biedt u alles aan wat hij is. Hij brengt u vreugde, vrede, een doel en heiligheid. En Hij wordt alles voor u – uw waken, uw slapen, uw ochtend, uw middag en uw avond.